Повече от говорене ;-)

Международната програма за кариерно развитие ЕСо-С беше разработена под научно ръководство в съответствие с изискванията на трудовия пазар респ. на бизнеса. ЕСо-С стимулира уменията и способностите по отношение на личностната/ комуникативната компетентност. Уменията са в точно съответствие с предявяваните изисквания към начинаещите в професията или работещите/ служителите и са им необходими в личното кариерно развитие.