ЕСо-С: единна програма за сертифициране

ЕСо-С Sken: ЕСо-С намира последователи

Сертификационно ниво 2
Усвояване на базисни компетенции в сферата на комуникацията и на социалната компетентност

ЕСо-С Start: Отлично подготвен за професията

Сертификационно ниво 3
Разширяване на базисните комуникативни умения и придобиване на базисни умения в сферата на селф-маркетинга (self marketing) според международния образователен страндарт ЕСо-С

ЕСо-С Cert: На върха в професията

Сертификационно ниво 5
Разширяване на базисните комуникативни умения и на уменията за селф-маркетинг и придобиване на базисни умения за управление на конфликти и работа в екип

Eco-C IntComm: Мост към бизнеса

Сертификационно ниво 6
Международен образователен стандарт в сферата на комуникативната компетентност, селф-маркетинга, управлението на конфликти и работа в екип. Eco-C IntComm е стандартното обучение на студенти.

Eco-C IntComm

Eco-C Business: Лидер в професията

Сертификационно ниво 7
Разширяване на базисните умения в сферата на комуникацията, селф-маркетинга, управлението на конфликти и екипната работа на бизнес-ниво

Eco-C Social Media (Сертификационно ниво 3)

Платформите на социалните медии се използват все повече при набирането на работна ръка от мениджърите в сектор „Човешки ресурси”. При търсенето на информация за кандидатите завеждащите „Човешки ресурси” следят най-вече за едно: постванията и профилите да съвпадат с данните на лицето (43%). Учебното съдържание на сертификата Eco-C Social Media помага на абсолвентите да оперират безопасно и отговорно в и със социалните мрежи. Така се намаляват рисковете, повишават се шансовете, а фирмените ръководства за ползване на социалните медии са нещо разбиращо се от само себе си за лицата, които притежават удостоверението Eco-C Social Media.